ติดต่อเต็นท์

ธนโชติยนต์

247/1 หมู่ 1 ตำบลริมกก

อ.เมือง จ.เชียงราย

084-0072332